Dräger gas detection systems - YouTube

This item may be a floor model or store return that has been used.

Drager Polytron 7000 User Manual -

PIR 7000 är försedd med en patenterad dubbel IR-sensor.

Drager <i>PIR</i> 7200 Infrared Gas Detector eBay

HART devices available on Rev AE System Cards and Resource

Skulle en av IR-strålarna blockeras påverkas inte mätvärdet, men ett larm informerar om behovet av underhåll.

Drager PIR 7200 Infrared Gas Detector eBay

See the seller’s listing for full details and description of any imperfections.


Draeger pir 7000 manual:

Rating: 95 / 100

Overall: 87 Rates